Tinkami žmonės tinkamoje vietoje: nemokamas idealaus darbuotojo profilio sukūrimas

Tinkami žmonės tinkamoje vietoje: nemokamas idealaus darbuotojo profilio sukūrimas

2016 metais turime pasiūlymą įmonėms – nemokamą galimybę išbandyti ProfilesXT metodiką. Kokia nauda? Gausite pareigybės profilio (reikiamo darbuotojo „portreto“)  apibūdinimą bei vieno darbuotojo vertinimo rezultatus ir rekomendacijas, kaip su juo dirbti toliau.

ProfileXT vertinimas patikslina, ar darbuotojo interesai neprieštarauja įmonės kultūrai bei siekiams, padeda įvertinti asmenines jo savybes, mąstymo įgūdžius ir potencialias galimybes konkrečiai pareigybei atlikti. Išsamios ataskaitos suteikia objektyvių duomenų, būtinų rengiant žmogiškųjų išteklių strategiją, įgyvendinant talentų valdymo, karjeros planavimo ar reorganizacijos programas.

Kaip tai vyksta:

  1. Jūs, Klientas (įmonė), susisiekiate su mumis ir pasakote apie norą sudaryti profilį konkrečiai pareigybei ir įvertinti konkretų asmenį.
  2. Atsiunčiame Jums darbo analizės klausimyną (DAK) užpildymui internetu arba Word formatu.
  3. Išsirenkate 2-3  geriausius konkrečios pareigybės darbuotojus, pagal kuriuos bus sudaromas „idealaus“ darbuotojo profilis. Labai svarbu, kad geriausi darbuotojai būtų atrenkami pagal kuo objektyvesnius ir įvairesnius kriterijus.
  4. Mes išsiunčiame Jūsų nurodytiems darbuotojams kvietimus užpildyti ProfileXT klausimyną – jie pildo klausimyną prisijungę internetu, darbe ar namuose.
  5. Pagal gautus darbuotojų vertinimo rezultatus parengiame pareigybės profilį ir jį pristatome Jums. Kartu su pareigybės profiliu pristatome ir vieno, Jūsų pasirinkto, profilio sudaryme dalyvavusio darbuotojo vertinimo rezultatus.

 

Išnaudokite šią nemokamą galimybę susikurti „idealaus darbuotojo portretą“. Juk efektyviausias darbas būna tuomet, kai tinkami žmonės dirba tinkamoje vietoje.

Noriu pildyti darbo analizės klausimyną

 

 

Dalintis: