The Bridge Personality Quickscan

Ką apie The Bridge Personality sako klientai, kurie jau naudoja šią metodiką:

 • Pritaikomas visų lygių darbuotojų/kandidatų testavimui: nuo organizacijos vadovo iki gamybos darbininko.
 • Labai naudingas kai reikia „išfiltruoti“ daug kandidatų vienu metu arba kai nori į pokalbį pasikviesti tik tinkamas savybes turinčius kandidatus.
 • Puikiai pritaikomas ir atrankos proceso pradžioje, ir kai nesi tikras ar kviesti kandidatą dalyvauti kituose atrankos etapuose.
 • Klausimynui užpildyti pakanka 15 – 20 min.
 • Ataskaita lengvai skaitomos ir puikiai pritaikoma kasdieniame darbe.
 • Klausimynas bei ataskaitos galimos skirtingomis kalbomis (lietuvių, anglų, rusų, vokiečių ir kt.)
 • Galima įsigyti vertinimo paslaugą ar turėti vertinimų platformą.

The Bridge Personality QuickScan darbuotojų atrankai – matuojamas 12 asmeninių savybių galima suderinti su bet kokia darbo pozicija (profiliu) (angl. job fit).

Ataskaitos darbuotojų atrankai ar/ ir karjeros planavimui:
The Bridge Personality greitos apžvalgos ataskaita (QuicScan Report) – šioje ataskaitoje pateikiamos 12 asmeninių savybių. Matydami ataskaitoje pateikiamus rezultatus:

 • Turėsite galimybę pakankamai greitai pažinti potencialius kandidatus, mažiausiai tinkamų kandidatų tiesiog nekviesite į pradinius darbo pokalbius.
 • Galėsite greitai gauti papildomos informacijos apie kandidatą bei jo polinkį pateikti labiau socialiai priimtinus nei nuoširdžius atsakymus – jei po pokalbio su kandidatu vis dar liko klausimų ar abejonių apie kandidato tinkamumą siūlomai pozicijai.
 • Galėsite geriau pažinti kandidatus, kuriuos pasirinkote darbui mažesnės kvalifikacijos reikalaujančiose gamybos, klientų aptarnavimo ir pan. pozicijose.
 • Galėsite greitai „nuskenuoti“ įmonės darbuotojų asmenines savybes bei pasitikrinti 2 ar 3 pagrindines savybes būtinas naujai darbo pozicijai, kurią ketinate pasiūlyti darbuotojui.
Norite gauti ataskaitų pavyzdžiui, turite daugiau klausimų ar norite užsakyti paslaugas – susisiekite.