Profile XT darbo analizės klausimynas

Jūsų vardas:

El. paštas:

Pildydami klausimyną apgalvokite kokią pareigybę ketinate analizuoti. Susitelkite ties šios, konkrečios, pareigybės charakteristikomis.

Perskaitykite kiekvieną teiginį, susiekite jį su analizuojamu darbu ir pasirinkite Jūsų nuomonę tinkamiausią atsakymą. Pasinaudokite šiais „Retai“, „Kartais“ ir „Dažnai“ apibrėžimais:

Retai – veikla atliekama retai (arba neatliekama iš viso) ir nėra šio darbo dalis.
Kartais – veikla atliekama nedažnai, bet yra šio darbo sudedamoji dalis.
Dažnai – veikla atliekama kiekvieną dieną ir yra viena iš pagrindinių darbo dalių.

Būkite realistiški ir pildant klausimyną galvokite apie patį darbą bei priimtiną jo atlikimo standartą, o ne apie tai, koks galėtų būti jį atliekantis žmogus - idealus darbuotojas. Rengiant pareigybės profilį, rezultatai bus labai svarbūs, todėl būtina atsakyti kiek įmanoma tiksliau.

1) Dirbant šį darbą reikia naudoti platų žodyną.

2) Dirbant šį darbą reikia tiksliai suprasti žodžiais perduodamą informaciją.

3) Dirbant šį darbą reikia naudoti specifinius terminus.

4) Dirbant šį darbą reikia kalbėti sklandžiai ir tiksliai.

5) Dirbant šį darbą reikia skaityti įvairius tekstus ir gerai suprasti jų esmę.

6) Dirbant šį darbą reikia argumentuoti ir apibendrinti.

7) Dirbant šį darbą reikia remtis skaitine informacija.

8) Šiame darbe reikia skaičiuoti.

9) Šiame darbe reikia naudoti bazines matematines formules.

10) Dirbant šį darbą reikia pateikti skaičiais pagrįstus sprendimus.

11) Dirbant šį darbą reikia suprasti informaciją, perduodamą skaičiais.

12) Dirbant šį darbą reikia analizuoti skaitinę informaciją.

13) Šiame darbe reikia veikti skubiai.

14) Dirbant šį darbą reikia rizikuoti priimant sprendimus.

15) Dirbant šį darbą reikia skirti laiko detaliam dalyko apgalvojimui.

16) Dirbant šį darbą reikia nuolat pačiam tobulintis.

17) Šiame darbe reikia priimti kitų numatytą veiklos planą.

18) Dirbant šį darbą reikia prisitaikyti prie glaudžios vadovo kontrolės.

19) Dirbant šį darbą tenka konkuruoti su kitais.

20) Dirbant šį darbą reikia domėtis verslo aplinka.

21) Šiame darbe reikia įtikinėti kitus.

22) Šiame darbe reikia dirbti su finansiniais duomenimis ir/arba administracinėmis procedūromis.

23) Dirbant šį darbą reikia kurti ir/arba palaikyti procesus.

24) Šiame darbe reikia laikytis apibrėžtų darbinių procedūrų.

25) Šiame darbe reikia padėti kitiems.

26) Dirbant šį darbą reikia aktyviai rūpintis kitų žmonių gerove.

27) Šiame darbe reikia mokyti ar ugdyti kitus.

28) Dirbant šį darbą reikia analizuoti duomenis.

29) Dirbant šį darbą reikia naudotis tyrimų duomenimis ir/arba technine dokumentacija.

30) Dirbant šį darbą reikia kelti ir tikrinti hipotezes.

31) Dirbant šį darbą reikia naudotis įrankiais ir/ar technine įranga.

32) Dirbant šį darbą reikia suprasti, kaip veikia įranga.

33) Šį darbą reikia atlikti naudojantis specialiais įrengimais.

34) Šiame darbe reikia kūrybiško mąstymo.

35) Šis darbas suteikia laisvę būti originaliam.

36) Dirbant šį darbą reikia gerai jaustis struktūruotoje aplinkoje.

37) Dirbant šį darbą galimas intuityvus problemų sprendimas.

38) Dirbant šį darbą reikia priimti realistiškus ir praktiškus sprendimus.

39) Dirbant šį darbą reikia būti objektyviam priimant sprendimus.

40) Šiame darbe reikia motyvuoti pačiam save.

41) Dirbant šį darbą reikia atlikti daugiau nei vieną užduotį vienu metu.

42) Dirbant šį darbą aplinka diktuoja darbo tempą.

43) Šiame darbe reikia imtis atsakomybės už kitus.

44) Šiame darbe reikia diplomatiškai elgtis su kitais.

45) Dirbant šį darbą reikia leisti kitiems nustatyti veiklos kryptį.

46) Šis darbas dirbamas vienumoje.

47) Šiame darbe reikia dirbti grupėje.

48) Šiame darbe reikia aktyviai įsitraukti į bendravimą su kitais.

49) Dirbant šį darbą reikia prisiderinti prie organizacijos nustatytų taisyklių.

50) Dirbant šį darbą galima keisti nusistovėjusias normas ir užduoties atlikimo būdus.

51) Dirbant šį darbą reikia laikytis nustatytos darbo tvarkos.

52) Šiame darbe reikia būti budriam ir apdairiam.

53) Šiame darbe reikia pasitikėti kitais žmonėmis.

54) Šiame darbe reikia pozityviai žiūrėti į žmones ir aplinkybes.

55) Dirbant šį darbą galima kritikuoti kitų žmonių idėjas ir planus.

56) Šiame darbe reikia palaikyti bendradarbiavimo ir sutarimo atmosferą.

57) Dirbant šį darbą reikia atsižvelgti į kitų žmonių poreikius.