Metodikos

Bridge Personality

Testas padeda įvertinti asmenines kandidato/ esamo darbuotojo savybes, nustatyti šių savybių derėjimą su atliekamu darbu ir pareigybe, bei prognozuoti darbuotojo elgesį darbe. Išsamios ataskaitos suteikia objektyvios informacijos reikalingos samdant naujus darbuotojus, rengiant žmogiškųjų išteklių strategiją, įgyvendinant talentų valdymo bei karjeros planavimo ar reorganizacijos programas. Susipažinti detaliau.

Bridge Personality Quickscan

Šis (greitos apžvalgos) klausimynas yra vienas iš The Bridge Personality klausimynų, „matuojantis“ ir apibendrintai pateikiantis 12 asmenių savybių, kurios yra sugrupuotos į 4 savybių blokus. Susipažinti detaliau.

Bridge Personality Sales

Testas padeda įvertinti asmenines kandidato/ esamo darbuotojo savybes reikalingas darbui pardavimuose. Ataskaitoje pateikiama informacija apžvelgia kandidato/ darbuotojo elgesį standartiniuose šešiuose pardavimų proceso žingsniuose bei suteikia informacijos apie pardavimų specialisto tipą. Informacija gaunama šio vertinimo metu naudojama pardavimų specialistų atrankose bei jų ugdymui. Susipažinti detaliau.

Darbuotojų pasitenkinimo darbu ir įmone tyrimas

Padės Jums tikslingai ugdyti, motyvuoti įmonės darbuotojus ir ne tik išsiaiškinti problemas, bet ir jas išspręsti. Tyrimo rezultatai atskleidžia ir kokios pagrindinės priežastys galėtų lemti darbuotojų apsisprendimą toliau likti dirbti įmonėje ar iš jos išeiti bei kokie faktoriai labiausiai pagerintų darbo atlikimą, todėl jis naudingas siekiant pagerinti darbo našumą ir norint išvengti personalo kaitos. padės Jums tikslingai išsirinkti (išsirinkti nepadeda), ugdyti, motyvuoti įmonės darbuotojus, bei išsiaiškinti problemas ir jas, po to, išspręsti.

Daugiau informacijos apie testus ir jų taikymą, Jums suteiks „Contactus“ specialistai