Kandidatų/darbuotojų testavimas

Kaip atliekamas kandidatų/darbuotojų testavimas?

Atliekant naujai samdomo ar jau turimo personalo testavimą, taikome pažangius ir patikrintus, profesionalius Bridge Personality testus. Šie testai pasižymi aukštos kokybės kontroliniais klausimais, sumažinančiais melo ar kandidato/darbuotojo noro pateikti socialiai priimtinus atsakymus tikimybę, todėl leidžia objektyviai įvertinti ir patarti, kurie darbuotojai Jums bus tinkamiausi, kaip kryptingai juos ugdyti ir neiššvaistyti pinigų skubotai priimtiems darbuotojų/vadovų samdymo ar ugdymo sprendimams.

Kandidatų testavimas

Darbuotojų tinkamumą darbo pozicijai apibrėžia kelios svarbios sudedamosios dalys: darbo patirtis ir profesinė kompetencija, turimos žinios ir įgūdžiai, noras tobulėti, motyvacija bei asmeninės savybės, tačiau ne viską įmanoma įsivertinti tik darbo pokalbių metu ar duodant kandidatams atlikti praktines užduotis.

Asmeninių savybių įvertinimas naudojant pažangias interneto technologijas yra puiki galimybė gauti daugiau objektyvios informacijos apie kandidatą, eliminuojant socialiai priimtinus atsakymus, kuriuos dažnas kandidatas yra linkęs pateikti darbo pokalbių metu.

Asmeninių savybių testavimas padeda atsakyti į tokius klausimus:

 • Kokį augimo potencialą turi kandidatas?
 • Kokių iššūkių jis gali turėti atlikdamas užduotis?
 • Kaip jam seksis bendrauti komandoje bei įmonėje?
 • Kaip jo asmeninės savybės atitinka tą darbo poziciją į kurią kandidatuojama?

Tinkamiausių kandidatų pasirinkimui rekomenduojame šiuos įrankius:

The Bridge Personality klausimyną – kai norite geriau pažinti atsirinktus 2 – 3 finalinius kandidatus ir atsirinkti tinkamiausius iš labiausiai patikusių per darbo pokalbį. Paprastai taikomas finaliniuose atrankos etapuose. Rekomenduojame naudoti prieš baigiamuosius pokalbius su kandidatais į aukštesnes pozicijas. Šio klausimyno pagalba atskleidžiamos 34 darbuotojo savybės.

The Bridge QuickScan klausimyną – kai norite pažinti („nuskenuoti“) kandidatų asmenines savybes dar prieš pasikviesdami juos į pirmąjį darbo pokalbį – sutaupysite laiko ir pakviesite į pokalbius tik labiau tinkamus kandidatus; ARBA kai pokalbio metu vis dar liko klausimų/abejonių apie kandidato tinkamumą siūlomai pozicijai ir norite būti tikri ar verta kandidatą kviesti į kitą atrankos etapą. Šio klausimyno pagalba atskleidžiamos 12 darbuotojo savybių.

Kandidatų testavimo paslauga:

 • Individualios konsultacijos su klientu (įmone) metu aptariama darbo pozicija į kurią yra vykdoma atranka. Tokia konsultacija yra skirta išgyninti pagrindines būtinas asmenines savybes, kurios reikalingos dirbant konkretų darbą – paruošiamas, taip vadinamas, būsimo darbuotojo „portretas“.
 • Kandidatai gauna individualius prisijungimus klausimyno pildymui internete ir užpildo klausimyną.
 • Mūsų konsultantas pristato gautas vertinimo ataskaitas klientui online ar asmeninio susitikimo metu bei pateikia papildomas rekomendacijas ir išvadas, taip pat, atiduodamos spausdintinės ar el. ataskaitų versijos pdf formatu.
 • Kandidatams jų ataskaitos yra išsiunčiamos el. paštu.

Galima įsigyti atskirus testus (vienetais) ir naudotis konsultantų paslaugomis arba turėti vertinimo platformą ir testus administruoti savarankiškai.

Darbuotojų testavimas

Kiekvienai kompanijai svarbu ne tik surasti bei atsirinkti tinkamus naujus darbuotojus, bet ir rasti bei ugdyti vidinius talentus. Tikriausiai yra tekę susidurti su tokia situacija, kai, pavyzdžiui, puikus ilgametis darbuotojas – specialistas, tapęs vadovu visiškai palūžta ir jam nesiseka, taigi ilgainiui įmonė netenka ir specialisto, ir vadovo. O kur dar darbuotojų kaita tame skyriuje, nes vadovas tiesiog negeba teisingai atlikti jam priskirtų funkcijų? ARBA ilgai dirbusiai administracinį darbą darbuotojai visai atsitiktinai pasiūlėte klientų aptarnavimo poziciją, nes nenorėjote atleisti lojalios komandos narės ir ji joje tiesiog atsiskleidė, ir parodė gerokai geresnius rezultatus nei jūs tikėjotės.

Taigi, kodėl svarbu planuoti darbuotojų karjerą įmonės viduje?

 • Taupomas laikas naujų darbuotojų paieškai ir atrankai bei jų įvedimui/adaptacijai, nes esami darbuotojai jau žino įmonės kultūrą bei darbo specifiką.
 • Tikslingai ir kryptingai ugdant bei nukreipiant darbuotojus taupomi įmonės pinigai.
 • „Savo vietoje“ dirbantys darbuotojai yra efektyvesni, labiau motyvuoti, sukuria didesnę pridėtinę vertę.
 • Mažinama darbuotojų kaita.
 • Jei norite priimti teisingus ir objektyvius sprendimus darbuotojų karjeros planavime įmonėje bei talentų ugdyme, turite žinoti, kokie yra jūsų kompanijos žmonės ir kas jiems tinka, ką jie darys su dideliu atsidavimu, o ką tiesiog todėl, kad reikia, kurioje darbo pozicijoje jie sukurs didžiausią pridėtinę vertę įmonėje.

Asmenybės testai yra viena iš priemonių ir gali turėti didelę reikšmę formuojant sėkmingą darbuotojų karjerą įmonės viduje.

Tikslingam ir objektyviam darbuotojų karjeros planavimui rekomenduojame šiuos įrankius:

The Bridge Personality klausimyną – kai norite geriau pažinti darbuotojų asmenines savybes ir sužinoti jų potencialą bei planuoti jų karjerą įmonės viduje ne tik remiantis nuojauta ir tik jų turimomis profesinėmis žiniomis bei įgūdžiais. Šio klausimyno pagalba atskleidžiamos 34 darbuotojo savybės, Jungo tipas bei nustatomos 8 universaliosios kompetencijos.

ARBA

The Bridge QuickScan klausimyną – kai norite pažinti ir greitai „nuskenuoti“ darbuotojų asmenines savybes bei pasitikrinti 2 ar 3 pagrindines savybes būtinas naujai darbo pozicijai, kurią ketinate pasiūlyti darbuotojui. Pavyzdžiui, atsparumą stresui, polinkį vadovauti ir pan. Šio klausimyno pagalba atskleidžiamos 12 darbuotojo savybių.

Taip pat, asmenybės klausimynų rezultatus rekomenduojame papildyti The Bridge Career (Karjeros) klausimyno rezultatais. Šis klausimynas padeda atskleisti darbuotojo profesinius pasirinkimus ir sritis, kuriose jis mato save geriausiai bei darbuotojų vertybinį požiūrį, kurie leidžia darbuotojui ilgiau išlikti efektyviam ir motyvuotam.

Karjeros planavimo projektai:

 • Individualios konsultacijos su klientu (įmone) metu aptariamos visos ar dalis darbo pozicijų (pavyzdžiui, naudojant įmonės struktūrą išrenkamos svarbiausios įmonės pozicijos, kurioms norima turėti „pamainą“). Tokia konsultacija yra skirta išgyninti pagrindines būtinas asmenines savybes, kurios reikalingos dirbant pasirinktose pozicijose – paruošiamas, taip vadinamas, pareigybės „portretas“.
 • Aptariama, kurie klausimynai bus naudojami – tik asmenybės ar asmenybės ir karjeros.
 • Darbuotojai gauna individualius prisijungimus klausimyno klausimynų pildymui internete ir užpildo klausimynus.
 • Mūsų konsultantas pristato gautas vertinimo ataskaitas darbuotojams online ar asmeninio susitikimo metu bei pateikia papildomas rekomendacijas ir išvadas, taip pat, atiduodamos spausdintinės ar el. ataskaitų versijos pdf formatu.
 • Mūsų konsultantas pristato gautas vertinimo ataskaitas klientui (vadovams) online ar asmeninio susitikimo metu bei pateikia papildomas rekomendacijas ir išvadas, taip pat, atiduodamos spausdintinės ar el. ataskaitų versijos pdf formatu.
 • Šiems projektams galima įsigyti atskirus testus (vienetais) ir naudotis konsultantų paslaugomis arba turėti vertinimo platformą ir testus administruoti bei karjeros planavimo projektus atlikti savarankiškai.

Turite daugiau klausimų ar norite užsakyti paslaugą – susisiekite.