Personalo vadovas

Šiandieniniame pasaulyje viskas labai greitai keičiasi, konkurencija sparčiai didėja. Nukopijuoti produktus ir/ ar paslaugas darosi vis paprasčiau, didėja darbo efektyvumo poreikis. Tinkami personalo valdymo sprendimai gali padėti organizacijai didinti darbo efektyvumą bei tapti konkurencingai, nes kiekviena įmonė gali sukurti tik jai būdingą kultūrinę aplinką, vertybes, motyvavimo sistemą, o tai padeda įmonėms išlaikyti esamus darbuotojus bei lengviau pritraukti naujus specialistus.

Kas yra personalo valdymas ir kas už jį atsakingas?

Personalo valdymas, arba dar kitaip – žmogiškųjų išteklių valdymas, yra viena iš vadybos sričių, apimanti tokias temas kaip personalo planavimas ir atranka, darbuotojų ugdymas ir jų karjeros planavimas, darbuotojų veiklos valdymas, vadovavimo kompetencijų ir lyderystės ugdymas, finansinis ir nefinansinis motyvavimas ir pan. Paprastai kalbant, personalo valdymas – veikla, susijusi su darbu su žmonėmis, nes kiekvienoje įmonėje dirba žmonės ir jie kurią didelę pridėtinę vertę.

Dažnai klaidingai manoma, kad už personalo valdymą organizacijoje yra atsakingas tik personalo vadovas. Tačiau tai ne visai teisingas požiūris. Už personalo valdymą įmonėje yra atsakingi visi vadovai, nes jie tiesiogiai dirba su žmonėmis. Personalo vadovas kuruoja tą sritį, kuri yra vadinama personalo valdymu: padeda tiesioginiams vadovams pasiekti geresnių darbo su žmonėmis rezultatų, padeda įmonei siekti užsibrėžtų tikslų. Žinoma, personalo vadovas atlieka ne tik pagalbininko ar konsultanto vaidmenį, jo darbas daugeliu atvejų apima ir tokias funkcijas, kaip: darbo sutarčių peržiūrėjimas, darbo-funkcijų aprašymų rengimas, atrankos ir naujokų adaptavimo procedūrų kūrimas, motyvavimo priemonių numatymas, darbo užmokesčio sistemos rengimas/ tobulinimas ir pan.
Daugiau
Ar personalo valdymas reikalingas Jūsų įmonei?

Paprastai kalbant, personalo valdymas yra ten, kur yra bent vienas samdomas darbuotojas, nepriklausomai nuo įmonės veiklos srities. Kiekvienai, bet kokio dydžio ir veiklos srities, įmonei reikia aiškiai žinoti, kokių darbuotojų ir kokioms pozicijoms reikia, kaip ir kur juos rasti, kaip atsirinkti, į kokius atrankos kriterijus atkreipti dėmesį, kokį atlygį darbuotojui mokėti, kaip sukurti aplinką, kurioje darbuotojas norėtų dirbti, kokius tikslus ir užduotis darbuotojui formuluoti ir pan.

Taigi, pats personalo valdymo poreikis ir bendrieji principai niekuo nesiskiria tiek didelėje, tiek vidutinėje ar mažoje įmonėje, tačiau, kalbant apie individualius sprendimus, jie yra skirtingi kiekvienai įmonei. Svarbu, kad personalo valdymo sprendimai padėtų įmonei siekti numatytų įmonės veiklos tikslų, todėl mes visuomet sakome, kad personalo valdymo strategija turi eiti kartu su įmonės strategija.
Daugiau
Personalo vadovas: ką reikia žinoti?

Personalo vadovas – tai žmogus įmonėje, kurio funkcijos yra personalo valdymo strategijos kūrimas, diegimas ir įgyvendinimo priežiūra, reikiamų metodikų kūrimas/ naudojimas, tyrimų organizavimas ir analizė, personalo valdymo politikos ir procedūrų rengimas, personalo paieška ir atranka, personalo ugdymo poreikių analizė, mokymų tiekėjų paieška ir pan.

Pavyzdžiui, personalo vadovas negali pasakyti naujam padalinio darbuotojui, kokius darbus jis turi atlikti, tačiau jis gali padėti padalinio vadovui, sudėlioti naujoko adaptacijos planą, t. y., kokiu dažnumu padalinio vadovas turėtų susitikti su naujoku ir aptarti jo darbo rezultatus bandomojo laikotarpio metu, kaip ir kokius klausimus formuluoti grįžtamojo ryšio gavimui ir suteikimui, į ką atkreipti dėmesį tokių pokalbių metu ir pan. Žinoma, ir pats personalo vadovas pasikalba su naujoku apie tai, kaip jam sekasi įmonėje, bet tai daugiau turėtų būti susieta su bendra įmonės atmosfera, o ne su konkrečiai atliekamomis užduotimis.
Daugiau
Įmonės ar išorinis personalo vadovas?

Visada buvo įprasta, kad didelės įmonės turi nuolat įmonėje dirbantį personalo vadovą, o mažose personalo vadovo funkcijas atlieka įmonės vadovas ir buhalteris arba administratorė. Tačiau šiandien galima rinktis pažangesnį sprendimą – išorinį personalo vadovą.

Išorinis personalo vadovas – tai konsultuojantis, ateinantis personalo vadovas, kuris atlieka didžiąją dalį arba visas vidinio personalo vadovo funkcijas, tik nėra įmonės darbuotojas, t. y., nėra įdarbinamas įmonėje.

Mūsų dažnai klausia, kas geriau: samdyti vidinį įmonės personalo vadovą ar rinktis išorinio personalo vadovo paslaugas. Vieno atsakymo nėra, nes tai labai priklauso nuo įmonės poreikių ir sprendimų, taip pat ir dydžio.

Paprastai, didelei įmonei (nuo 150 darbuotojų) finansiškai verta turėti vidinį personalo vadovą. Tačiau, kita vertus, galima naudotis ir išorinio personalo vadovo, kuris būtų strateginiu partneriu ir dirbtų su įmonės vadovais strateginiame lygmenyje, paslaugomis ir turėti funkcinį darbuoją, kuris galėtų kuruoti kasdienius darbus, tokius kaip personalo dokumentų administravimas, kai kurių pozicijų darbuotojų paieška ir atranka, ir pan.

Mažesnėms ir /ar vidutinėms įmonėms naudinga naudotis išorinio personalo vadovo paslaugomis tiesiog dėl finansinių sumetimų. Įmonė gali naudotis aukštesnės kompetencijos profesionalo pagalba už mažesnę kainą nei samdytų tos pačios kompetencijos vidinį darbuotoją, nes samdant vidinį darbuotoją yra ne tik darbo užmokesčio ir su tuo susijusių mokesčių kaštai, bet ir darbo vietos sukūrimo kaštai.

Daugiau
O gal rinktis ir vidinį, ir išorinį personalo vadovą?

Jei turite didelę įmonę, galite apgalvoti ir dviejų personalo vadovų paslaugas: tiek vidinio, tiek išorinio. Iš dalies, jų funkcijos yra vienodos. Tik dažnai vidiniai personalo vadovai (priklausomai nuo įmonės dydžio ir funkcijų pasiskirstymo įmonėje) dar būna atsakingi ir už personalo dokumentų administravimą (darbo sutartys, įdarbinimas/ išdarbinimas, atostogos ir pan.), išorinis personalo vadovas šių dokumentų neadministruoja.

Jei įmonė turi vidinį personalo vadovą, tuomet išorinį gali samdyti kažkokiam konkrečiam darbui atlikti, t. y., projektiniai darbai, pavyzdžiui, naujo darbuotojo paieška ir atranka, darbuotojų pasitenkinimo darbu ir įmone tyrimo atlikimas, vadovų kompetencijos vertinimo atlikimas ir pan.
Daugiau

 

 

Jūsų įmonėje išaugo personalo vadovo poreikis, tačiau neapsisprendžiate, ar Jums būtinas dar vienas pilnas etatas šiai sričiai užpildyti? Tokiu atveju mes siūlome Lietuvoje pakankamai naują, netradicinį, tačiau užsienio šalyse jau įvertintą kaip efektyvų ir klientų poreikius puikiai atitinkantį sprendimą – išorinio personalo vadovo paslaugą („nuomą“). Jis ne tik gebės kritiškai pažvelgti į įmonę iš išorės perspektyvos, bet ir padės efektyviai valdyti turimus žmogiškuosius išteklius.

Kodėl verta rinktis išorinį personalo vadovą?

Kad būtų lengviau apsispręsti, pateikiame Jums pagrindinius išorinio personalo vadovo paslaugos privalumus:

1. Tai – paprastesnis, mažiau laiko užimantis ir funkcionalesnis bendradarbiavimo būdas įmonei, ketinančiai vykdyti vidinius personalo projektus.
2. Išorinis personalo vadovas atlieka vidinio personalo vadovo funkcijas, tačiau klientui neįsipareigoja darbo sutartimi ir dirba nuotoliniu būdu.
3. Mūsų siūlomas išorinis personalo vadovas – patyręs profesionalas ir jau yra dirbęs su daugybe projektų, įvairaus dydžio bei srities įmonių.
4. Išorinis personalo vadovas turi reikiamus įrankius ir priemones darbuotojų atrankai, vertinimui, tyrimams organizacijoje, kuriais įmonė gali „naudotis“, taip nereikia investuoti papildomai (laiko ir pinigų), pavyzdžiui, į metodikas, klausimynus, darbo skelbimus bei kandidatų duomenų bazes ir pan.
5. Įdarbinti, išdarbinti ar atleisti įprastą personalo vadovą užtrunka daugiau laiko, naudojami kitų darbuotojų ištekliai, tuo tarpu išorinio personalo vadovo paslaugos („nuomos“) atveju viskas paprasčiau.
6. Jums nereikia išorinio darbuotojo išleisti atostogų, papildomai motyvuoti bei kelti jo kvalifikacijos, paruošti jam darbo vietos ir pan.
7. Nepilnu etatu įdarbintas darbuotojas, gavęs finansiškai palankesnį darbo pasiūlymą išeis, o tai gresia neįgyvendintų projektų tikimybe ir sugaištu laiku ieškant naujo darbuotojo.

Sprendimą priimti padės ir keletas klausimų:
Ar Jūsų įmonės dydis pakankamas išorinio personalo specialisto „nuomai“?
Nors pagrindinis indikatorius dažnai yra veiklos produktyvumą stabdantys personalo administravimo procesai, paprastai išorinį personalo valdymo specialistą linkusios samdyti įmonės, turinčios 50 – 100 darbuotojų.
Kokios kompetencijos personalo specialistas reikalingas Jūsų įmonei?
Jeigu Jums pakanka rengti motyvuojančius renginius darbuotojams, tai gali atlikti ir mažiau patyręs specialistas. Planuojant rimtesnius personalo tyrimus, tolesnei įmonės plėtrai ir sėkmei svarbias vidinės komunikacijos pertvarkas, darbo našumo kėlimą ir pan., mes siūlome rinktis patyrusį išorinį „Contactus“ personalo vadovą su jam padedančia įvairių kompetencijų specialistų komanda.
Nežinote, kokių konkrečių personalo valdymo paslaugų reikia Jūsų įmonei?
Natūralu, kad kartais įmonėje jaučiamas pokyčių poreikis, tačiau sunku tiksliai ir objektyviai juos įvertinti. Personalo valdymo ekspertai padeda išsiaiškinti, kokios personalo valdymo veiklos Jūsų įmonei gali būti naudingos ir kaip efektyviausia tai įgyvendinti.
Kiek norite kontroliuoti personalo valdymo procesą?
Rinkdamiesi personalo valdymo specialistą, atkreipkite dėmesį į jo deklaruojamas vertybes. Svarbu, kad jos sutaptų su Jūsų įmonės išsikeltomis – tik tokiu atveju galėsite būti tikri, kad personalo vadovas ne tik perpras, padės išlaikyti, bet tuo pačiu ir tobulins nusistovėjusią tvarką, kol Jūs koncentruositės ties savo kasdiene veikla.
Kaip vyksta darbas su „Contactus“?
Bendradarbiavimas pradedamas nuo situacijos analizės įmonėje. Pradžioje dažniausiai organizuojame pokalbį su įmonės vadovu. Pokalbio metu aptariame jo lūkesčius bei įmonės tikslus. Taip pat atliekame įmonėje jau naudojamų personalo valdymo veiklų analizę (auditą). Didesnėms įmonėms, kuriose dirba daugiau kaip 50 darbuotojų rekomenduojame atlikti pasitenkinimo tyrimą. Tuomet išanalizavus tyrimo rezultatus yra numatomi veiksmai, taip pat organizuojami pokalbiai su „raktiniais“ žmonėmis – padalinių vadovais tam, kad sužinotume, su kokiais iššūkiais susiduria jie.Kai pasirenkate „Contactus“ išorinio personalo vadovo paslaugas, mūsų konsultantas lankosi įmonėje sutartu dažnumu. Bendradarbiavimo pradžioje, analizės metu susitikimų būna daugiau, vėliau užtenka vieno ar dviejų kartų per savaitę. Žinoma, pagal individualų poreikį, gali būti ir daugiau apsilankymų. Mūsų išorinis personalo vadovas su visa personalo valdymo grupe perima visas reikalingas funkcijas: personalo paiešką ir atranką, reikiamų personalo valdymo dokumentų parengimą, darbo užmokesčio ir motyvavimo sistemų kūrimą, vertinimų ir tyrimų atlikimą (pagal poreikį) ir pan.
Kokie rezultatai laukia?
Visiems įdomiausia, kokių rezultatų gali tikėtis įmonė bendradarbiaudama su „Contactus“ ir kaip greitai jie bus pastebimi. Iš esmės, į šį klausimą atsakyti sunku. Visada rezultatai priklauso nuo įmonės tikslų, pačių įmonės vadovų pasiryžimo pokyčiams, kurie gali pareikalauti didesnio vadovų įsitraukimo ir/ar tam tikrų papildomų piniginių investicijų pradiniame etape.Rezultatai gali būti greiti arba ilgalaikiai: greitu rezultatu galime pavadinti, pavyzdžiui, pasamdytą tam tikrą reikalingų darbuotojų skaičių. Ilgalaikis rezultatas gali būti sumažinta darbuotojų kaita ir sutaupytos įmonės lėšos, tačiau ilgalaikiai rezultatai pastebimi tik po vienerių metų ar dar ilgesnio laikotarpio.
Apsisprendėte?
Nusprendėte, kad išorinio personalo vadovo paslauga yra galimas sprendimas Jums įgyvendinant pokyčius įmonėje, ar tiesiog reikia „papildomų rankų“ numatytiems darbams atlikti, susisiekite su mumis ir mes atsakysime į visus kylančius klausimus bei padėsime rasti geriausią bendradarbiavimo sprendimą. Esame tam, kad padėtume Jūsų verslui įveikti iššūkius, rasti sprendimus ir įkvėpti permainoms. Su kiekviena įmone dirbame individualiai, taikome tinkamiausius įrankius ir girdime, ką mums sakote. Bendradarbiaukime!

„Contactus“ specialistai padės apsispręsti, visuomet pateiks daugiau informacijos ir atsakys į rūpimus klausimus, todėl susisiekime nedelsiant!