6 priežastys „iškelti“ personalo vadovo funkcijas į išorę

6 priežastys „iškelti“ personalo vadovo funkcijas į išorę

Personalo valdymas, plačiąją prasme, padeda įmonėms būti originalioms, kitokioms, pažangioms, nes kaip bežiūrėtume tikslus įmonėse pasiekia ne dokumentai, ne mašinos, o žmonės, todėl darbas su žmonėmis yra ypatingai svarbus, nes tai padeda įmonėms sukurti konkurencinį pranašumą. Tačiau kalbant su klientais vis dar tenka susidurti su senąją personalo valdymo samprata ir požiūriu, kai personalo valdymas vis dar prilyginamas personalo administravimui, t.y. darbo sutartys, įdarbinimas/išdarbinimas, darbo užmokesčio skaičiavimas ir pan., kitaip tariant, darbas su dokumentais,  bet ne darbas su žmonėmis. Taip, teisingas ir tvarkingas dokumentų administravimas  yra labai svarbu ir be to įmonė negali apseiti, tačiau šiuolaikiniame pasaulyje, rinkoje (vadinkime kaip norim) to nebeužtenka.

Ir čia dažnas vadovas, norėdamas daugiau dėmesio skirti personalo valdymui, susiduria su dilema – skirti daugiau laiko pačiam, bet tuomet gali „nukentėti“ kiti svarbūs darbai, „išdalinti“ šiuos darbus padalinių vadovams, bet tada kiekvienas dirbs taip kaip supranta ir moka ir nebus vieningos sistemos, o gal turėti vidinį „personalistą“, ar visgi patikėti šias funkcijas išoriniam personalo vadovui (partneriui). Vieno teisingo ir vieningo atsakymo į šį klausimą nėra.

Rodos, dar visai neseniai Lietuvos įmonių vadovai suprato, kad nebūtina kurti naujos darbo vietos buhalteriui arba IT specialistui – tuos pačius darbus gali atlikti kur kas daugiau patyręs išorinis specialistas, kurio nereikia įdarbinti ar rūpintis jo kvalifikacijos kėlimu, išleisti atostogų.  Tai puikiai atliepia ir pasaulines tendencijas, kur įmonės naudojasi išorinių specialistų/ partnerių paslaugomis. Remiantis 2011m. užsienyje atliktu tyrimu tokių, į išorę iškeliamų, paslaugų tarpe yra ir personalo valdymo paslaugos, net 11% įmonių (tyrime dalyvavo 500 pasaulyje žinomų įmonių) samdo išorines personalo valdymo paslaugas.

Tarptautinė Žmogiškųjų išteklių valdymo bendruomenė/ organizacija (angl. The Society for Human Resource Management) savo ruožtu atliko dar vieną tyrimą, kurio metu aiškinosi priežastis, kodėl įmonės renkasi personalo valdymo funkcijų perkėlimą į „išorę“. Taigi, ką jie sužinojo šio tyrimo metu:

1)  26% įmonių samdo išorinius personalo specialistus tiesiog taupydami pinigus – tai nieko nestebina, kuri gi kompanija nenori sutaupyti?

2)  23% įmonių samdo išorinius personalo specialistus tam, kad galėtų susikoncentruoti į kitus strategiškai svarbius uždavinius – įmonės vadovai (savininkai) negali sau leisti pasinerti vien tik į personalo valdymo reikalus, nes tai atima be galo daug laiko.

3)  22% įmonių samdo išorinius personalo specialistus tam, kad užtikrintų reikiamų procedūrų, reglamentų, nuostatų ir taisyklių laikymąsi (pavyzdžiui, reikalavimai darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimui ar darbo santykius reguliuojančių taisyklių laikymasis) – sekti visas naujoves ir gilintis į jas užima labai daug laiko, o taisyklių ir reikalavimų nesilaikymas yra rizikingas ir brangus. Taigi įmonės „outsource‘ina“ ir taip sumažina riziką.

4)  18% įmonių samdo išorinius personalo specialistus tam, kad pagerintų užduočių atlikimą – kiekvienas vadovas turi daug tiesioginio darbo užduočių, kurios susiję ne tik su personalo valdymu (o kas gi jų neturi), taigi natūralu, kad kiti, „mažiau svarbūs“, darbai tiesiog tampa antraplaniais. Taigi, tokiu būdu įmonių vadovai „nusiima“ dalį darbų ir užduočių.

5)  18% įmonių samdo išorinius personalo specialistus tiesiog dėl to, kad įmonės viduje paprasčiausiai nėra reikalingos kompetencijos darbuotojų – savo silpnų ir stiprių vietų žinojimas yra be galo svarbu, taigi atitinkamų užduočių ir funkcijų perdavimas tos srities profesionalams yra puikus verslo sprendimas.

6)  18% įmonių samdo išorinius personalo specialistus dėl to, kad tokios įmonės turi kitus, verslui reikalingus, technologinius sprendimus, kurie įmonėms gali kainuoti papildomai, pavyzdžiui, įvairūs vertinimo įrankiai, duomenų apdorojimo ir kaupimo sprendimai ir pan. Todėl, tokių paslaugų naudojimas, kai nereikia papildomai investuoti į technologinius sprendimus, taip pat, yra puiki alternatyva verslui tobulinti.

(Šaltinis: www.jobsience.com)

Išorinio personalo valdymo paslaugų naudojimas Lietuvoje dar yra gana naujas reiškinys ir ne taip dažnai pasitaikantis, kaip personalo atrankos ar mokymų paslaugos.  Kodėl ši paslauga kol kas nėra populiari, sunku pasakyti, bet manau, kad čia vadovams kyla tam tikros baimės ir dvejonės, tiesiog yra sunku suprasti ar įsivaizduoti, kaip komunikuoti su kasdien įmonėje nebūnančiu „personalistu“.

Tai visiškai normalu, nes paslauga yra pakankamai nauja, o kas nauja ir nepažįstama, visuomet kelia dejones, tokie jau mes, žmonės, esame. Prieš keletą metų taip pat sunku buvo įsivaizduoti, jog įmonės vyr. buhalteris nesėdės įmonėje, o bus kitame miesto gale ar net kitame mieste, o gal net šalyje. Tačiau, dabartiniu metu, žinia, kad įmonės buhalteriją tvarko buhalterinių paslaugų įmonė nieko nebestebina. Šiuo metu Lietuvoje yra finansines, apskaitos paslaugas teikiantys centrai, kurie aptarnauja net užsienyje veikiančias įmones, pavyzdžiui, Skandinavijos įmones, ir visi susikalba, ir duomenys niekur nedingsta.

Komunikacijos užtikrinimas yra tik viena iš vadovų „baimių“, yra dar vienas aspektas, kuris kelia ne mažiau dvejonių  įmonių vadovams – norint siekti įmonės tikslų ir tam pasitelkti „išorinio“ personalo vadovo paslaugas, reikia įsileisti „svetimą“ žmogų į įmonės vadovų susirinkimus, reikia supažindinti su strateginiais tikslais ir siekiais, ir pan. Tačiau, kitų sričių verslo konsultantus (strategijos, LEAN, TOC ir pan.) įsileisti nesibaimina, mintimis dalijasi ir jais pasitiki, nes tai jau matyt yra tapę tam tikra norma. „Išorinis“ personalo vadovas, irgi yra verslo konsultantas, tik jis padės ne sustyguoti produkcijos gaminimo procesą, ar jos pardavimus, o pagelbės sukuriant tokią aplinką įmonėje, kurioje darbuotojai, pavyzdžiui,  norės gaminti efektyviau ir parduoti daugiau.

Kitaip tariant, mes (turiu galvoje visuomenę) tiesiog kol kas mąstome labai šabloniškai, sėdime „dėžutėje“ ir vis dar dažnai bijome daryti kažką kitaip nei iki šiol. Mano galva, tas, vis dar pasitaikantis, vadovų posakis – „taip dirbau prieš 10, 15 metų ir kodėl turėčiau dabar daryti kitaip“, tikrai yra ydingas. Per tuos 10 – 15 metų taip viskas pasikeitė, kad dabar negalima dirbti taip kaip anuomet, o po dar 5 metų negalėsime dirbti taip kaip šiandien, pasaulis taip sparčiai eina į priekį, kad tik spėk vytis. Todėl dabartiniu laikotarpiu kitoks, inovatyvus požiūris į personalo valdymą darosi vis svarbesnis ir sėkmingi, arba tokiais tapti siekiantys, verslai turėtų apie tai galvoti. Tie, kurie nepasinaudos ta galimybe dirbti kitaip, tiesiog liks visų kitų, inovatyvesnių, užnugaryje.

Didesnės įmonės gali sau leisti samdyti vidinį personalo vadovą ar net turėti visą personalo skyrių.  Mažesnėms įmonėms turėti profesionalų personalo valdymo specialistą dažniau yra prabanga – finansine prasme. Todėl išorinis personalo vadovas ar personalo valdymo paslaugos gali būti puiki alternatyva, tiek mažoms įmonėms, tiek didelėms, kuriose personalo valdymo pozicijų tiesiog nėra numatyta ir savininkai ar įmonių vadovai nenori didinti darbo užmokesčio sąnaudų eilutės. Taigi, mano galva, ilgainiui, išorinių personalo valdymo paslaugų, personalo vadovo paslaugų naudojimas taps puikia galimybe smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms keistis, tobulėti ir gauti profesionalias žinias bei kompetencijas, nesamdant „brangių“ vidinių specialistų, o „išorinio“ personalo vadovo paslaugos atsistos greta jau šiuo metu plačiai naudojamų buhalterinių, IT, darbo saugos ir kitų „išoriškai“ naudojamų paslaugų.

KAS-MES-ESAME-Jurgita-Jankuvienė

Jurgita Jankuvienė

Išorinio personalo vadovė, personalo valdymo srities konsultantė

Dalintis: